โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-301021

ไทรอยด์ โครงสร้างการทำงานของต่อมไทรอยด์เกิดจากเซลล์ 2 ประเภท

ไทรอยด์

ไทรอยด์ ไทรอยด์ฮอร์โมน เตตระไอโอโดไทโรนีน และ ไตรไอโอโด … Read more