โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-301021

เรื่องโรค การเอาเลือดออกในการรักษาโรคฮีโมโครมาทางพันธุกรรม

เรื่องโรค

เรื่องโรค ผู้ป่วยจำเป็นต้องปฏิบัติตามอาหารที่อุดมด้วยธา … Read more