โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-301021

โรค การทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรค ดีสโทเนียระบบประสาท ระบบประสาท แอสทีเนีย ดีสโทเนียพืชและหลอดเลือด เป็นโรคเรื้อรังที่อยู่ในกลุ่มของโรคโครงสร้างและการทำงานและแสดงออกโดยความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจและระบบอัตโนมัติอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง ความอดทนต่ำต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดและการออกแรงทางกายภาพ โรคนี้ไหลเป็นระลอกโดยมีช่วงของการกำเริบและระยะทุเลา แต่มีการพยากรณ์โรคที่ดี

เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและการรบกวนจังหวะการเต้นของหัวใจที่คุกคามชีวิต ในกรณีส่วนใหญ่อาการดีสโทเนียของระบบประสาทไหลเวียนโลหิตเป็นเพียงกลุ่มอาการเท่านั้น มีคอพอกเป็นพิษกระจายดีสโทเนียระบบประสาท เป็นอาการบังคับของโรค ในโรคของระบบทางเดินอาหารลำไส้อักเสบเรื้อรัง ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง แผลในกระเพาะอาหาร ในโรคของระบบประสาทส่วนกลาง โรคไข้สมองอักเสบ การบาดเจ็บของกะโหลกศีรษะ

รอยโรคของบริเวณไดเอนฟาลิก มีโรคพยาธิบางชนิด โรคพยาธิใบไม้ในตับ มีความผิดปกติของโรคประสาท โรคแอสเทนิกตีโพยตีพาย โรควิตกกังวล อาการไฮโปคอนเดรีย จิตที่ซึมเศร้าไซโคลทีเมีย โรคจิตเภทบางรูปแบบกลุ่มอาการวิตกกังวลกลัว ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของดีสโทเนียของระบบประสาทไหลเวียนโลหิตนั้นขัดแย้งกัน ในทางการแพทย์ โรคนี้ได้รับการวินิจฉัยจากหนึ่งในสามของบุคคลที่ตรวจหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผู้หญิงในวัยหนุ่มสาวและผู้ใหญ่มักป่วย ระบบประสาทโรคดีสโทเนีย เป็นโรคที่เกิดจากหลายสาเหตุ ในบรรดาปัจจัยทางสมุฏฐานนั้น ปัจจัยจูงใจและสาเหตุนั้นมีความแตกต่างกัน และความแตกต่างนั้นค่อนข้างยากและสามารถมีเงื่อนไขได้เท่านั้น ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในบรรดาปัจจัยจูงใจคือลักษณะทางพันธุกรรมและโครงสร้างของร่างกาย เช่นเดียวกับลักษณะบุคลิกภาพ ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ความผิดปกติของรังไข่การทำแท้ง การตั้งครรภ์

วัยหมดประจำเดือน ปัจจัยที่ก่อให้เกิด โรคจิต ความเครียดทางอารมณ์และระบบประสาทเรื้อรัง สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่เอื้ออำนวย ผลกระทบทางกายภาพและเคมี การทำงานมากเกินไป ไข้แดด รังสีไอออไนซ์ พิษเรื้อรัง การติดเชื้อ ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง การติดเชื้อเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจส่วนบน เฉียบพลันหรือเกิดขึ้นอีก โรคทางเดินหายใจ ปฏิสัมพันธ์ของอิทธิพลภายนอกและภายในนำไปสู่การหยุดชะงักของระเบียบข้อบังคับของระบบประสาท

ฮอร์โมน เมแทบอลิซึมที่ซับซ้อนของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม เห็นได้ชัดว่าความพ่ายแพ้ของโครงสร้างไฮโปธาลามิก ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานและบูรณาการกลายเป็นลิงค์ชั้นนำ ความผิดปกติแสดงออกโดยหลักเป็นความผิดปกติของระบบต่อมหมวกไตและ เส้นประสาทโคลีเนอร์จิค ขี้สงสารและการเปลี่ยนแปลงในความไวของตัวรับอุปกรณ์ต่อพ่วงเมื่อมีการสังเกตการตอบสนองซึ่งกระทำมากกว่าปกต่อการหลั่งของ การหลั่งแคติโคลามินส์ตามปกติ

การทำงานของระบบฮิสตามีนเซโรโทนินและคาลิไคร์นไคนิน การเผาผลาญอิเล็กโทรไลต์ของน้ำก็ถูกรบกวนเช่นกัน กระบวนการของการไหลเวียนของจุลภาคในเนื้อเยื่อถูกรบกวนซึ่งนำไปสู่การขาดออกซิเจนเนื่องจากแหล่งพลังงานเปลี่ยนไปใช้ทางเดินแบบไม่ใช้ออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ในเนื้อเยื่อ รวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ ฮอร์โมนที่เรียกว่า เนื้อเยื่อ ฮีสตามีน เซโรโทนิน การหลั่งแคติโคลามินส์ ซึ่งนำไปสู่ความผิดปกติของการเผาผลาญและการพัฒนากระบวนการไดสโตรฟิก

รวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม ความผิดปกติของการควบคุมระบบประสาทฮอร์โมนเมแทบอลิซึมของระบบหัวใจและหลอดเลือด การวินิจฉัยร้องเรียนอาการของ โรค มีความหลากหลายมากความรุนแรงของอาการจะแปรปรวนมาก ในบางกรณีพวกมันชวนให้นึกถึงสัญญาณของโรคอื่นๆ ของระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างมากซึ่งอาจทำให้การรับรู้ของดีสโทเนียของระบบประสาทไหลเวียนโลหิตซับซ้อนขึ้นอย่างมาก

ความเจ็บปวดในบริเวณหัวใจในลักษณะที่แตกต่างกัน ปวดแทง แสบร้อนระเบิด ระยะเวลาของพวกเขาแตกต่างกัน จากทันทีการเจาะไปจนถึงความซ้ำซากจำเจซึ่งกินเวลานานหลายชั่วโมงและเป็นวัน ความเจ็บปวดมักมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในบริเวณปลายสุดของหัวใจน้อยกว่าอยู่ใต้บริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า มักจะมีการโยกย้ายความเจ็บปวด โดยปกติแล้วอาการปวดจะสัมพันธ์กับการทำงานหนักเกินไป การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การดื่มแอลกอฮอล์

โรค

ในผู้หญิงอาการปวดบางครั้งเกิดขึ้นในช่วงก่อนมีประจำเดือน ความเจ็บปวดอาจเกิดขึ้นได้กับอาการ โรคกลับฉับพลัน ของพืชวิกฤตพร้อมกับอาการใจสั่นและความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ความเจ็บปวดในบริเวณหัวใจมักจะมาพร้อมกับความรู้สึกวิตกกังวล อารมณ์ลดลงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงผิดปกติ มาพร้อมกับความกลัวและความผิดปกติของระบบอัตโนมัติในรูปแบบของความรู้สึกขาดอากาศ เหงื่อออก ความรู้สึกสั่นสะเทือนภายใน

ผู้ป่วยเต็มใจรับทิงเจอร์ของสืบหรือฮอว์ธอร์น ไนโตรกลีเซอรีนไม่บรรเทาอาการปวด ผู้ป่วยบางรายบ่นว่าหายใจถี่ เรียกไม่ถูกว่าหายใจถี่ รู้สึกถึงแรงบันดาลใจที่ไม่สมบูรณ์ ความปรารถนาที่จะหายใจเข้าลึกๆเป็นระยะถอนหายใจ รูปแบบความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจที่ถูกลบออกจะแสดงออกด้วยความรู้สึก ก้อนในลำคอหรือบีบมัน เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ป่วยที่จะอยู่ในห้องที่น่าเบื่อ จำเป็นต้องเปิดหน้าต่างตลอดเวลา ปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับความวิตกกังวล

วิงเวียนกลัวหายใจไม่ออก กลุ่มอาการที่คล้ายกันมักถูกตีความว่าเป็นอาการของระบบทางเดินหายใจหรือหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยสังเกตเห็นอาการใจสั่น ความรู้สึกของการทำงานของหัวใจที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับความรู้สึกของการเต้นของหลอดเลือดของคอ ศีรษะ ปรากฏขึ้นในเวลาของการออกแรงหรือความตื่นเต้น และบางครั้งในเวลากลางคืน ซึ่งผู้ป่วยตื่นขึ้นอาการใจสั่นเกิดจากความตื่นเต้น การออกกำลังกาย การดื่มแอลกอฮอล์

กลุ่มอาการแอสเทนิก แสดงออกด้วยประสิทธิภาพที่ลดลงรู้สึกอ่อนแรงอ่อนเพลียมากขึ้น ความผิดปกติของหลอดเลือดส่วนปลายเป็นที่ประจักษ์โดยอาการปวดหัว แมลงวัน ต่อหน้าต่อตา เวียนหัว ความรู้สึกของแขนขาเย็น. ผู้ป่วยอาจรายงานความผันผวนของความดันโลหิต ลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยปกติจะไม่เกิน 160 ถึง 170 ต่อ 90 ถึง 95 มิลลิเมตรปรอท การใช้ยาลดความดันโลหิตอย่างเป็นระบบไม่จำเป็นเนื่องจากความดันโลหิตจะกลับสู่ปกติด้วยตัวมันเองนอกจากนี้

ช่วงเวลาที่ความดันโลหิตสูงยังมีอายุสั้นมาก ในผู้ป่วยบางรายอุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นสูงถึง 37.2 ถึง 37.5 องศาเซลเซียส ตัวบ่งชี้อุณหภูมิต่างๆ ในรักแร้ขวาและซ้ายและการลดลงของอุณหภูมิของผิวหนังบริเวณแขนขา วิกฤตการณ์ทางพืชแสดงออกโดยอาการสั่น หนาวสั่น วิงเวียน หน้ามืด เหงื่อออก รู้สึกขาดอากาศ หวาดกลัวอย่างไร้เหตุผล ภาวะดังกล่าวมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืน โดยกินเวลาตั้งแต่ 20 ถึง 30 นาที ถึง 2 ถึง 3 ชั่วโมง และมักจบลงด้วยการปัสสาวะมากหรือ

อุจจาระเหลว ภาวะดังกล่าวมักจะหยุดได้เองหรือโดยการรับประทานยา ยาระงับประสาท เบต้าบล็อกเกอร์ วิกฤตดังกล่าวสามารถเกิดซ้ำได้ 1 ถึง 2 ครั้งต่อเดือน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของโรค เมื่อเวลาผ่านไป ความรุนแรงของอาการจะลดลง วิกฤตการณ์จะเกิดขึ้นน้อยลง และอาจหายไปโดยสิ้นเชิง ในจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย อาการจะปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน ดังนั้นคุณจึงสามารถระบุเวลาที่เริ่มมีอาการได้อย่างแน่นอน ในผู้ป่วยรายอื่นๆ อาการของโรคจะพัฒนาอย่างช้าๆ

ไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนของการเกิดโรคได้ ความรุนแรงของอาการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปัจจัยกระตุ้นและกลุ่มอาการนำ ตัวอย่างเช่น หลังจากเกิดความเครียดเฉียบพลัน อาการจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันได้ ในขณะที่การทำงานหนักเกินไป อาการของโรคมักจะค่อยเป็นค่อยไป เมื่อซักถามจะมีการเปิดเผยแนวทางของโรคที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยโดยมีอาการกำเริบเป็นระยะและการทุเลา ในช่วงของโรคอาการอาจแตกต่างกัน ในช่วงเวลาหนึ่งความเจ็บปวดในหัวใจหรือความผิดปกติ

ความรุนแรงของอิศวร ความถี่ของวิกฤตการณ์พืชและหลอดเลือด อาการปวด ความทนทานต่อการออกกำลังกาย ด้วยหลักสูตรที่ไม่รุนแรง ความสามารถในการทำงานจะถูกรักษาไว้ ความทนทานต่อการออกกำลังกายจะลดลงเล็กน้อย ความเจ็บปวดจะแสดงออกมาในระดับปานกลาง เกิดขึ้นหลังจากการออกแรงทางจิตใจและอารมณ์และร่างกายอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น ไม่มีการ โรคกลับฉับพลัน ของหลอดเลือดและพืช ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจไม่รุนแรงหรือขาดหายไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ความจำเป็นในการรักษาด้วยยามักจะหายไป ในหลักสูตรระดับปานกลาง มีอาการหลายอย่างเป็นเวลานาน ความสามารถในการทำงานลดลงหรือสูญเสียไปชั่วคราว อาการปวดเด่นชัด อาจมีอาการผิดปกติทางพืชและหลอดเลือด หัวใจเต้นเร็วเกิดขึ้นเอง อัตราการเต้นของหัวใจสูงถึง 100 ถึง 120 ครั้งต่อนาที สมรรถภาพทางกาย ก่อนการยศาสตร์ของจักรยาน ลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ การบำบัดด้วยยาเป็นสิ่งจำเป็น หลักสูตรที่รุนแรงมีลักษณะการคงอยู่และอาการต่างๆ สมรรถภาพทางกายลดลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการทำงานลดลงอย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งสูญเสียไป จำเป็นต้องใช้ยาอย่างเป็นระบบ

บทความที่น่าสนใจ : เล็บ ข้อผิดพลาดที่ทำร้ายเล็บ และวิธีรักษาที่สามารถช่วยให้เล็บดูเงางาม