โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-301021

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์

b1
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
b2
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2529
b3
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2540
b4
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2531
b5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2528
b6
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
b7
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2530
b8
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2563