โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-301021

สาเหตุของฟันผุ ฟันผุคืออะไรและจะรู้ได้อย่างไร

สาเหตุของฟันผุ ฟันผุเป็นปัญหาทางทันตกรรมที่พบบ่อย โดยมีลักษณะการสลายและการทำลายของพื้นผิวด้านนอกของฟันคือสารเคลือบฟัน และชั้นที่ซ่อนอยู่หรือเนื้อฟัน อย่างค่อยเป็นค่อยไป เกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียในปากกินน้ำตาลและผลิตกรด ซึ่งกัดกร่อนโครงสร้างฟันเมื่อเวลาผ่านไป วิธีสังเกตฟันผุและอาการและอาการแสดงที่พบบ่อย อาการปวดฟัน อาการเสียวฟัน การเกิดหลุมหรือหลุมที่มองเห็นได้ ฟันผุอาจทำให้เกิดคราบสีน้ำตาล สีดำบนผิวฟันได้ มีกลิ่นปาก ในกรณีที่รุนแรง ฝีในฟันหรือถุงหนองอาจเกิดขึ้นใกล้กับฟัน การผุสามารถเปลี่ยนรูปร่างและลักษณะของฟัน ทำให้เกิดขอบที่หยาบหรือไม่สม่ำเสมอ การเคี้ยวหรือกัดอาหารอาจทำให้เจ็บปวดได้ ฟันผุสามารถดำเนินไปในอัตราที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละคน และบางคนอาจไม่มีอาการที่เห็นได้ชัดเจนจนกว่าฟันผุจะถึงขั้นรุนแรง การตรวจสุขภาพฟันและทำความสะอาดฟันเป็นประจำถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจหาและป้องกันฟันผุตั้งแต่เนิ่นๆ

สาเหตุของฟันผุ

สาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุ

ฟันผุหรือที่เรียกว่าฟันผุหรือฟันผุ มีสาเหตุหลักมาจากหลายปัจจัยร่วมกัน โดยมีสาเหตุหลักคือ

 • แบคทีเรียในช่องปาก ปากประกอบด้วยแบคทีเรียหลายประเภทตามธรรมชาติ รวมถึง Streptococcus mutans และ Lactobacillus เมื่อคุณกินอาหารที่มีน้ำตาลหรือแป้ง แบคทีเรียเหล่านี้จะกินคาร์โบไฮเดรตและผลิตกรดเป็นผลพลอยได้
 • การบริโภคน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรต การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตสูงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่พร้อมสำหรับแบคทีเรียในช่องปาก แบคทีเรียเหล่านี้จะเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรด ซึ่งอาจนำไปสู่การสึกกร่อนของเคลือบฟันได้
 • สุขอนามัยในช่องปากไม่ดี การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และการดูแลช่องปากโดยรวมไม่เพียงพอ อาจทำให้คราบจุลินทรีย์ ฟิล์มเหนียวของแบคทีเรีย สะสมบนฟันได้ การสะสมของคราบพลัคจะเร่งการผลิตกรด ทำให้เกิดฟันผุ

สาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุ

 • ขาดฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์เป็นแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างเคลือบฟันและทนทานต่อการกัดเซาะของกรด การขาดฟลูออไรด์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อฟันผุ
 • ปากแห้ง น้ำลายมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพช่องปากโดยการทำให้กรดเป็นกลางและชะล้างเศษอาหารออกไป อาการปากแห้งซึ่งมักเกิดจากยา สภาวะทางการแพทย์ หรือการรักษาบางอย่าง อาจเพิ่มความไวต่อฟันผุได้
 • การทานอาหารว่างเป็นประจำ การบริโภคของว่างและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลตลอดทั้งวันอาจทำให้ฟันของคุณถูกโจมตีจากแบคทีเรียที่สร้างกรดอย่างต่อเนื่อง การทานอาหารว่างบ่อยๆ ไม่ได้ช่วยให้น้ำลายมีเวลาพอที่จะทำให้กรดเป็นกลางและซ่อมแซมเคลือบฟันได้
 • อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นกรด อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นกรด เช่น ผลไม้รสเปรี้ยว โซดา และเครื่องดื่มเกลือแร่บางชนิด อาจส่งผลให้เคลือบฟันสึกกร่อนได้เมื่อบริโภคในปริมาณที่มากเกินไป
 • อายุ เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ฟันของพวกเขาอาจอ่อนแอต่อฟันผุได้มากขึ้น เนื่องจากการสึกหรอตามธรรมชาติของเคลือบฟันและการเปลี่ยนแปลงของการผลิตน้ำลาย
 • กายวิภาคของฟัน รูปร่างและการจัดเรียงของฟันอาจส่งผลต่อความเสี่ยงต่อฟันผุ ร่องลึกและช่องว่างระหว่างฟันที่แคบอาจทำให้การทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพยากขึ้น และช่วยให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือฟันผุเป็นภาวะที่ลุกลามซึ่งอาจแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อย่างไรก็ตาม สามารถป้องกันและจัดการได้ด้วยการปฏิบัติตามสุขอนามัยช่องปากที่ดี การรับประทานอาหารที่สมดุล การตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ และในบางกรณี การรักษาด้วยฟลูออไรด์ การตรวจพบฟันผุตั้งแต่เนิ่นๆ และการรักษาฟันผุอย่างทันท่วงทีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันปัญหาทางทันตกรรมที่ลุกลามมากขึ้น

ความเสี่ยงของฟันผุหากปล่อยไว้นาน

ฟันผุหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านสุขภาพช่องปากและสุขภาพทั่วไปต่างๆ ได้ต่อไปนี้คือความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากฟันผุ

 • ความเจ็บปวดและไม่สบายตัว เมื่อฟันผุดำเนินไป อาจทำให้เกิดอาการปวดฟันถาวรและไวต่ออาหารและเครื่องดื่มที่ร้อน เย็น หวาน หรือเป็นกรด ความรู้สึกไม่สบายนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของคุณ
 • การติดเชื้อ ฟันผุขั้นสูงสามารถนำไปสู่การติดเชื้อทางทันตกรรม เช่น ฝีในฟันหรือฝีที่เหงือก การติดเชื้อเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรง บวม และมีไข้ได้
 • การสูญเสียฟัน หากฟันผุยังคงลุกลาม อาจทำให้โครงสร้างของฟันอ่อนแอลงจนถึงจุดที่จำเป็นต้องถอนออก การสูญเสียฟันอาจส่งผลต่อคำพูด การเคี้ยว และรูปลักษณ์ภายนอก
 • โรคเหงือก ฟันผุอาจทำให้เกิดโรคเหงือก ซึ่งส่งผลต่อเนื้อเยื่อที่รองรับฟัน โรคเหงือกที่ไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดการสูญเสียฟันและปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปได้

ความเสี่ยงของฟันผุหากปล่อยไว้นาน

 • การติดเชื้อของคลองรากฟัน การผุอย่างรุนแรงสามารถไปถึงเนื้อฟัน ส่วนในสุด ของฟัน ทำให้เกิดการติดเชื้อในคลองรากฟันอย่างเจ็บปวด อาจจำเป็นต้องรักษาหรือถอนรากฟันเพื่อแก้ไขปัญหานี้
 • การแพร่กระจายของการติดเชื้อ การติดเชื้อทางทันตกรรมหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาสามารถแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียง กระดูกขากรรไกร และแม้แต่ในกระแสเลือด ในกรณีที่รุนแรงอาจนำไปสู่การติดเชื้อในระบบได้
 • ผลกระทบต่อโภชนาการ การเคี้ยวยากเนื่องจากฟันผุหรือการสูญเสียฟันอาจส่งผลต่อความสามารถในการรับประทานอาหารที่สมดุล และอาจนำไปสู่การขาดสารอาหาร
 • ปัญหาการพูด ฟันที่หายไปอาจส่งผลต่อการพูด ทำให้เกิดปัญหาในการออกเสียงและการสื่อสาร
 • ความมั่นใจ ฟันผุสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของฟันได้ นำไปสู่ปัญหาการเห็นคุณค่าในตนเองและขาดความมั่นใจในรอยยิ้ม
 • ค่ารักษาทางทันตกรรมที่มีราคาแพง การรักษาฟันผุขั้นสูงมักต้องใช้กระบวนการทางทันตกรรมที่ครอบคลุมและมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น คลองรากฟัน ครอบฟัน สะพานฟัน หรือการปลูกถ่ายฟันเทียม
 • ผลกระทบทางจิตวิทยาและสังคม ปัญหาทางทันตกรรม รวมถึงฟันผุ อาจส่งผลทางจิตใจและสังคม นำไปสู่ความลำบากใจ การถอนตัวจากสังคม และส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่โดยรวม
 • ความเสี่ยงด้านสุขภาพทั่วไป งานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น ฟันผุ อาจเกี่ยวข้องกับสภาวะสุขภาพของระบบบางอย่าง รวมถึงโรคหัวใจและโรคเบาหวาน ในขณะที่ยังคงมีการศึกษาลักษณะที่แท้จริงของการเชื่อมต่อเหล่านี้ แต่การรักษาสุขภาพช่องปากที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่โดยรวม

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าฟันผุเป็นภาวะที่สามารถป้องกันและรักษาได้ การตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ สุขอนามัยช่องปากที่ดี เช่น การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และการใช้ผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์ และการรับประทานอาหารที่สมดุลสามารถช่วยลดความเสี่ยงของฟันผุและภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องได้

วิธีการป้องกันฟันผุ

การป้องกันฟันผุเกี่ยวข้องกับการนำหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยช่องปากที่ดีและการเลือกวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมาใช้ ต่อไปนี้เป็นวิธีป้องกันฟันผุที่มีประสิทธิภาพ

 • การแปรงฟัน แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง โดยเฉพาะตอนเช้าและก่อนนอน โดยใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มและแปรงเป็นเวลาอย่างน้อยสองนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง
 • ใช้ไหมขัดฟันทุกวัน การใช้ไหมขัดฟันช่วยขจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ออกจากระหว่างฟันและตามแนวเหงือก การใช้ไหมขัดฟันวันละครั้งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันฟันผุ
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์ เลือกยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์ช่วยเสริมสร้างเคลือบฟันและทนทานต่อการกัดเซาะของกรด
 • ลดอาหารที่มีน้ำตาลและเป็นกรด ลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและเป็นกรด เช่น ลูกอม น้ำอัดลม น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มเกลือแร่ เมื่อคุณบริโภคมัน พยายามบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะและพร้อมมื้ออาหารเพื่อลดการสัมผัสกรด

วิธีการป้องกันฟันผุ

 • เคี้ยวหมากฝรั่งไม่มีน้ำตาล การเคี้ยวหมากฝรั่งไม่มีน้ำตาลหลังมื้ออาหารสามารถกระตุ้นการผลิตน้ำลาย ซึ่งช่วยทำให้กรดเป็นกลางและล้างเศษอาหารออกไป
 • การดื่มน้ำ ดื่มน้ำปริมาณมากตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหาร น้ำช่วยชะล้างเศษอาหารและกรด ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 • รับประทานอาหารที่สมดุล รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยผักผลไม้ ธัญพืช โปรตีนไร้มัน และผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำ อาหารเหล่านี้ให้สารอาหารที่จำเป็นสำหรับสุขภาพฟันและเหงือกที่ดี
 • ลดการทานอาหารว่าง การทานอาหารว่างบ่อยครั้งจะทำให้ฟันของคุณโดนกรดโจมตีอย่างต่อเนื่อง พยายามจำกัดการทานอาหารว่างระหว่างมื้ออาหาร และหากคุณทานของว่าง ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะกับฟัน เช่น ชีส โยเกิร์ต หรือผักดิบ
 • ใช้หลอด เมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือหวาน ให้ใช้หลอดเพื่อลดการสัมผัสฟัน
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่และใช้ยาสูบไร้ควันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเหงือก ซึ่งอาจนำไปสู่ฟันผุและการสูญเสียฟันได้
 • ลดการบริโภคแอลกอฮอล์ การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำให้ปากแห้ง ซึ่งจะลดการผลิตน้ำลาย น้ำลายช่วยป้องกันฟันผุ ดังนั้นควรดื่มแอลกอฮอล์แต่พอประมาณ
 • การตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ ไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตามปกติและทำความสะอาดโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสามารถตรวจพบสัญญาณของการผุในระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเชิงป้องกัน เช่น การใส่ฟลูออไรด์และน้ำยาเคลือบหลุมร่องฟัน
 • การบำบัดด้วยฟลูออไรด์ สอบถามทันตแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการบำบัดด้วยฟลูออไรด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับฟลูออไรด์ในน้ำประปาต่ำ
 • สวมเฝือกฟัน หากคุณเล่นกีฬาที่มีการปะทะกันหรือกัดฟันในเวลากลางคืน ให้สวมเฝือกฟันเพื่อป้องกันฟันของคุณจากการบาดเจ็บและการสึกกร่อน

ฟันผุเป็นภาวะที่ลุกลามซึ่งอาจแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา การป้องกันด้วยการดูแลทันตกรรมอย่างสม่ำเสมอและนิสัยที่ดีต่อสุขภาพเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาสุขภาพช่องปากที่ดีและป้องกันฟันผุ

ฟันผุมีสาเหตุหลักมาจากหลายปัจจัยรวมกัน เช่น แบคทีเรียในช่องปากที่กินน้ำตาลและผลิตกรด การรักษาสุขอนามัยช่องปากที่ไม่ดี อาหารที่มีน้ำตาลและเป็นกรด การขาดฟลูออไรด์ ความบกพร่องทางพันธุกรรม และการใช้ยาหรือสภาวะทางการแพทย์บางอย่าง การตระหนักถึง สาเหตุของฟันผุ เหล่านี้และการใช้มาตรการป้องกัน เช่น การดูแลทันตกรรมเป็นประจำและการรับประทานอาหารที่สมดุล เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพช่องปากให้เหมาะสมและป้องกันการเกิดฟันผุ

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุของฟันผุ

1. ฟันผุเกิดจากอะไร

ฟันผุส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรียในช่องปากที่กินน้ำตาลและผลิตกรด ซึ่งกัดกร่อนเคลือบฟัน ปัจจัยต่างๆ เช่น สุขอนามัยช่องปากที่ไม่ดี อาหารที่มีน้ำตาลและแป้ง และการขาดฟลูออไรด์ อาจทำให้ฟันผุได้

2. ฟันผุเป็นกรรมพันธุ์หรือไม่

แม้ว่าพันธุกรรมจะมีบทบาทต่อสุขภาพช่องปาก แต่ฟันผุไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยตรง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างๆ เช่น โครงสร้างของฟัน องค์ประกอบของน้ำลาย และความไวต่อปัญหาทางทันตกรรมอาจมีองค์ประกอบทางพันธุกรรมได้

3. เหตุใดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลจึงทำให้ฟันผุ

อาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักของฟันผุเพราะเป็นแหล่งพลังงานที่พร้อมสำหรับแบคทีเรียในช่องปาก แบคทีเรียเหล่านี้เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรด ซึ่งจะค่อยๆ กัดกร่อนเคลือบฟันเมื่อไม่ได้ทำความสะอาดอย่างเหมาะสม

4. ฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุได้อย่างไร

ฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุโดยเสริมสร้างเคลือบฟันให้แข็งแรง และทนทานต่อการโจมตีของกรดจากแบคทีเรียในช่องปาก นอกจากนี้ยังสามารถช่วยฟื้นฟูฟันผุในระยะเริ่มแรกได้อีกด้วย

5. ฟันผุอาจเกิดจากยาหรือสภาวะทางการแพทย์ได้หรือไม่

ใช่ ยาบางชนิด เช่น ยาที่ลดการผลิตน้ำลาย และสภาวะทางการแพทย์ เช่น ปากแห้งหรือกรดไหลย้อนสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อฟันผุโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและการกัดเซาะของกรด การดูแลทันตกรรมอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลที่มีอาการดังกล่าว

นานาสาระ : ประโยชน์ของพริกหยวก ต้นกำเนิดของพริกที่เผ็ดน้อยชนิดนี้มาจากไหน