โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-301021

การเงิน การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกำไรสุทธิทางการเงินของบริษัทต่างๆ

การเงิน ไป่ตู้รายรับในไตรมาสแรกของปี 2566 จะอยู่ที่ 3.11 หมื่นล้านหยวน กำไรสุทธิแบบรายการที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานบัญชีจะอยู่ที่ 5.727 พันล้านหยวน ไป่ตู้เผยแพร่รายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปี 2023 รายงานทางการเงินแสดงให้เห็นว่ารายได้ในไตรมาสแรกอยู่ที่ 3.11 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 10เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปีและตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 3.0 หมื่นล้านหยวน

รายรับจากการตลาดออนไลน์ของไป่ตู้โคร อยู่ที่ 1.66 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 6เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสแรก ปริมาณการสั่งซื้อบริการรถยนต์ไร้คนขับ Carrot Kuaipao อยู่ที่ประมาณ 660,000 เพิ่มขึ้น 236เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี รายงานทางการเงินอีกฉบับ แสดงให้เห็นว่ากำไรสุทธิในไตรมาสแรกอยู่ที่ 5.825 พันล้านหยวน ตลาดคาดว่ากำไรสุทธิของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะอยู่ที่ 2.788 พันล้านหยวน

และผลขาดทุนสุทธิในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อยู่ที่ 885 ล้านหยวน ในไตรมาสแรก กำไรสุทธิแบบหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อยู่ที่ 5.727 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 48เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปีและตลาดคาดว่าจะมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 4.34 พันล้านหยวน กำไรจากการดำเนินงานหลักของไป่ตู้เพิ่มขึ้น 45เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 5.36 พันล้านหยวน

การเงิน

ไป่ตู้สมาร์ตคลาวด์ประสบความสำเร็จในการทำกำไรในไตรมาสนี้ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 8เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 4.2 พันล้านหยวน หุ้นสหรัฐของไป่ตู้พุ่งขึ้นมากกว่า 3เปอร์เซ็นต์ ก่อนตลาด อ้ายฉีอี้รายได้ในไตรมาสแรกของปี 2566 จะอยู่ที่ 8.3 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 15เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 618 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 265.68 เมื่อเทียบเป็นรายปี

เปอร์เซ็นต์ ในไตรมาสแรกรายรับจากบริการสมาชิกของอ้ายฉีอี้สูงถึง 5.5 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 24เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี จำนวนสมาชิกเฉลี่ยรายวันทั้งหมดอยู่ที่ 129 ล้านคน เพิ่มขึ้นสุทธิมากกว่า 17 ล้านคนจากไตรมาสก่อนหน้า เทนเซ็นต์ มิวสิค รายได้ในไตรมาสแรกอยู่ที่ 7 พันล้านหยวนและรายได้จากการสมัครสมาชิกเพลงออนไลน์เพิ่มขึ้น 30.4เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี

โดยในจำนวนนี้รายได้จากการสมัครรับข้อมูลเพลงออนไลน์อยู่ที่ 2.60 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี 30.4เปอร์เซ็นต์ จำนวนผู้ใช้เพลงออนไลน์ที่จ่ายเงินถึง 94.4 ล้านคนเพิ่มขึ้น 17.7เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปีเพิ่มขึ้นสุทธิจาก 5.9 ล้านคนในไตรมาสก่อนหน้า กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 1.15 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 88.5เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ใช่มาตรฐานการรายงานทาง การเงิน ระหว่างประเทศ อยู่ที่ 1.41 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี 57.0เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ เทนเซ็นต์ มิวสิคได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับไฮบ์คอร์ปอเรชันและสตูดิโอจิบลิมินิโซกำไรสุทธิมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในไตรมาสที่ 3 ของปี งบการเงินเพิ่มขึ้น 336เปอร์เซ็นต์

เมื่อเทียบเป็นรายปี รายงานทางการเงินแสดงให้เห็นว่ารายได้รวมสำหรับไตรมาสนี้ อยู่ที่ 2.95 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 26เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรสุทธินอกมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศอยู่ที่ 480 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 336เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 9.1 จุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

นานาสาระ: โรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนชั้นนำสำหรับวิชาเอกในสหรัฐอเมริกา